Avtale med UNGINN

De små Scener har inngått en avtale med Innlandet fylkeskommune om UngINN. Det gjør det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Innlandet. I første omgang gjelder avtalen de mellom 18 og 21 år.

Når du kjøpet billetter til De små Scener i månedsskiftet mai/juni 2024 får du med UngINN-kortet halv pris på en rekke konserter og arrangementet. Det eneste kravet er at du har UngINN-kort og er mellom 18 og 21 år gammel. Husk at du må vise frem kortet og legitimasjon ved oppmøte, ellers vil du bli avvist i døra.

Har du ikke UngINN-kort? Alle ungdommer mellom 13 og 21 år som bor i Innlandet fylke, kan få UngINN-kortet for ungdom. Du kan bestille det her!

Vi gleder oss over at flere ungdommer i Kongsvinger-regionen vil ha råd til å kunne gå på konserter og andre arrangementer i regi av De små Scener i år.

OBS! Det er mange fordeler med UngINN-kortet. Her har du en oversikt over alle steder du får rabatt.