Spillesteder

Da Kongsvinger festning ble bygget på 1670-tallet vokste det opp en militær leir i skråningen under Tråstadberget. Utover 1700-tallet vokste Leiren nedover, og i dag utgjør Øvrebyen den historiske delen av Kongsvinger. Hele området er vernet og fem av gårdene er fredet. De Små Scener benytter seg av ulike historiske bygninger til sine arrangementer og ser det som viktig å fremme Kongsvingers historie og skape unike kulturopplevelser i de gamle bygningene.

HERDAHLSALEN

Da den opprinnelige trebygningen på hjørnet av Nygata og Storgata brant i 1882 ble dagens murbygning reist. Det har vært brukt til alt fra skytebane og dansesal til papirfabrikk, bakeri og likkisteutsalg i bakgården. I andre etasje er det en storslagen sal som egner seg godt til både teater og musikk.

Mathesongården

På hjørnet av Storgata og Løkkegata ligger Mathesongården. Her har det vært vertshus siden tidlig på 1700-tallet. Soldatene møttes for å drikke, røyke krittpipe, spille kort og terninger eller dele historier. Vi har benyttet selskapslokalet innvendig og bakgården til konserter og andre opplevelser.

KAFÉ BOHEM

Siden 1801 har det vært landhandleri, servering og overnatting i denne staselige gården. I dag er det bydelskroen Kafé Bohem som viderefører de lange tradisjonene midt i hjertet av den gamle Leiren under festningen. De har flere sammenhengende rom som egner seg godt til konserter og andre arrangementer.

VINGER KIRKE

Med festningen flyttet sentrum av bygda Vinger seg fra Glomma og opp i Leiren. Den nye garnisonskirken stod ferdig i 1699, mens den spesielle løkkuppelen ble lagt til på 1800-tallet. I dag benyttes kirkerommet hyppig til konserter og opplevelser i regi av blant annet Klang under kuppelen og Glåmdal jazzklubb.

KVINNEMUSEET

Sveitserstilhuset Rolighed ble oppført i 1857 av den tyske byggmesteren Johan Heinrich Günter Schüssler for Marthe Elisabeth Rynning. Huset lå den gang i Vinger, et stykke unna ståket i Leiren. Distriktslege Hans Lemmich Juell kjøpte Rolighed, og her vokste datteren Dagny opp. I dag er det landets eneste kvinnemuseum, som er vel verdt et besøk.

HERDAHLGÅRDEN

Herdahlgården er den eldste murgården i Kongsvinger leir, bygget i 1870 av handelsmann A. Johansen. Etter hvert kjøpte Otto Herdahl hjørnegården og drev forretningen O. Herdahl der. I februar 2024 hadde festivalen sitt kontor her, der vi bygget opp en egen scene med plass til 18 personer for å vise forestillingen «Hjertedamp» av og med Martin Høgberget.

Andre lokaler

Vi har også hatt arrangementer i Slaveriet og Kommandantboligen på Kongsvinger festning, i Aamodtgården og i Gyldenborg der Kongsvinger museum har sin faste utstilling.