Spillesteder

Da Kongsvinger festning ble bygget på 1670-tallet vokste det opp en militær leir i skråningen under Tråstadberget. Utover 1700-tallet vokste Leiren nedover, og i dag utgjør Øvrebyen den historiske delen av Kongsvinger. Hele området er vernet og fem av gårdene er fredet. De Små Scener benytter seg av ulike historiske bygninger til sine arrangementer og ser det som viktig å fremme Kongsvingers historie og skape unike kulturopplevelser i de gamle bygningene.

KAFÉ BOHEM

Siden 1801 har det vært landhandleri, servering og overnatting i denne staselige gården. I dag er det bydelskroen Kafé Bohem som viderefører de lange tradisjonene midt i hjertet av den gamle Leiren under festningen. De har flere sammenhengende rom som egner seg godt til konserter og andre arrangementer.

Mathesongården

På hjørnet av Storgata og Løkkegata ligger Mathesongården. Her har det vært vertshus siden tidlig på 1700-tallet. Soldatene møttes for å drikke, røyke krittpipe, spille kort og terninger eller dele historier. Vi har benyttet selskapslokalet innvendig og bakgården til konserter og andre opplevelser.

VINGER KIRKE

Med festningen flyttet sentrum av bygda Vinger seg fra Glomma og opp i Leiren. Den nye garnisonskirken stod ferdig i 1699, mens den spesielle løkkuppelen ble lagt til på 1800-tallet. I dag benyttes kirkerommet hyppig til konserter og opplevelser i regi av blant annet Klang under kuppelen og Glåmdal jazzklubb.

HERDAHLSALEN

Da den opprinnelige trebygningen på hjørnet av Nygata og Storgata brant i 1882 ble dagens murbygning reist. Det har vært brukt til alt fra skytebane og dansesal til papirfabrikk, bakeri og likkisteutsalg i bakgården. I andre etasje er det en storslagen sal som egner seg godt til både teater og musikk.

aamodtgården

Mot slutten av 1700-tallet bygget magasinforvalter Ole Roald Rynning en ny staslig bygning på området som var blant de først bebygde i Leiren. I dag tilhører den Anno Museum og her har Kongsvinger Kunstforening sine utstillinger i første etasje. Vi bruker både lokaler innvendig og hagen ute.

Andre lokaler

Vi har også hatt arrangementer i Slaveriet og Kommandantboligen på Kongsvinger festning, på Kvinnemuseet og i Gyldenborg der Kongsvinger museum har sin faste utstilling.